duminică, 29 noiembrie 2015

War of the world - Războiul lumilor de Niall Fergusson

Cartea masivă a lui Niall Fergusson, 650 de pagini are numele inspirat de romanul de science fiction al lui H. G. Wells scris şla sfârşitul secolului XIX. În acest roman lumea este invadată de marţieni. 
Cartea face analiza secolului XX cel mai teribil secol al războaielor.
După mai bine 100 de ani de pace europeană de la Războaiele Napoleoniene, în 1914 izbucneşte Primul Război Mondial. După o lungă perioadă de prosperitate şi globalizare economică în care Imperiul Britanic a jucat un rol foarte important izbucneşte războiul ca o lovitură de trăsnet. Incidentul declanşator este actul terorist al lui Gavrilo Prinkip de la Saraievo când această îl ucide pe Prinţul Moştenitor Ferdinand al Austro-Ungariei. De fapt războiul izbucneşte în cel mai slab şi descompus imperiu european. Pentru că Europa era dominată de mai multe imperii, Imperiul Britanic,Imperiul Rus, Imperiul multinaţional central european al Austro -Ungariei, Imperiul German şi Franţa imperiului colonial. ca britanic istoricul Niall Fergusson argumentează că Imperiul Britanic nici nu trebuia să se implice, dar agresiunea germană împotriva Belgiei a determinat intrarea în război a Marii Britanii.  Cum remarcă Fergusson, acest război nimicitor a determinat trecerea de la imperiile multinaţionale la statele naţionale. Pe rămăşiţele celor trei imperii învinse Germania, Austro Ungaria şi Rusia copleşită de bolşevism apar Polonia, Cehoslovacia, statele baltice, vremelnic Ukraina, Georgia şi Armenia. 
Este interesantă şi analiza Primului Război Mondial. Dacă Germania reuşeşte să obţină victoria pe trei fronturi răsăritene, cu Imperiul Rus, cu România, cu Serbia, ei sunt învinşi pe frontul principal cel vestic. Cu toată forţa armată care invadează Franţa aceast rezistă, reîmprospătându-şi resursele şi cu ajutorul corpului expediţionar englez, iar din 1917 cu intervenţia SUA.
Autorul face şi o analiză a rezultatului acestui război, cu teritoriile pierdute de Germania în favoarea Poloniei, în care ar fi existat consistente minorităţi germane. Ironia face ca Germania să piardă şi mai mult teritoriu în detrimentul Poloniei după Cel De-al Doilea Război Mondial, când Stalin redesenează complet harta Poloniei şi o transformă într-un stat naţional, practic fără minorităţi. De unele, precum evreii avuseseră grijă în primul rând Hitler.
Pentru că Hitler declanşează Cel De-al Doilea Război Mondial. Autorul acuză falimentara politică de conciliatorism a guvernului britanic Chamberlain, care a cedat începând din 1936 la pretenţiile lui Hitler. Autorul spune că dacă britanicii ar fi intervenit militar din 36-37-38 ar fi stopat pe Hitler.
Ce este absolut îngrozitor este cum în această prima jumătate de secol, Europa dar şi Asia s-au transformat în imense abatoare umane. 
Fergusson subliniază că Al Doilea Război Mondial nu a izbucnit în 1939, ci mai devreme în Asia, când japonezii agresează China, ocupă Manciuria şi apoi declanşează un război împotriva Chinei presărat cu nenumărate acte teribile de ucideri şi violuri  în masă.
Revenind la Europa, sunt foarte cunoscute execuţiile în masă din pădurea Katyn a armatei şi elitei poloneze de către sovietici. Dar procesul acesta are un precedent în Polonia ocupată de Hitler care începe să ucidă sistematic nobilimea, intelectualii şi ofiţerii polonezi, pentru a transforma acest spaţiu într-o viitoare zonă de colonizare germană, polonezii de rând rămânând să devină sclavi. Sunt puse în practică tot felul de teorii rasiale, unii dinte polonezi intrând în anumite categorii care se apropiau de aşa zisă rasă ariană.
Autorul nu uită să spună şi despre crimele lui Stalin care au terorizat Uniunea Sovietică, care a produs victime echivalente cu cele pierite în război.
Fergusson se ocupă şi de războiul din Extremul Orient şi arată uşurinţa cu care s-au predat englezii la Singapore unei armate japoneze inferioare numeric.
Se analizează şi faptul cum de, în faţa evidenţei, atât germanii cât şi japonezii au luptat cu disperare până la victoria finală a Aliaţilor. La germanii a acţionat şi un cod al onoarei şi disciplinei, dar şi temerea că dacă vor fi luaţi prizonieri  vor fi executaţi, cum făcuseră ei cu prizonierii sovietici, de aceea preferau predarea la americani în speranţa unui tratament uman. La japonezi acţiona codul samurailor în care era cea mai mare dezonoare să te predai, mai bine te sinucideai. 
Fergusson continua cu analiza postbelică a celui De-al Treilea Război Mondial, adică Războiul Rece. Acesta a fost cald doar în anumite zone acţionând prin interpuşi. Acum se confrunta Blocul condus de SUA şi cel sovietic. SUA şi-a dat seama de valoare confruntării dintre cele două puteri comuniste China şi URSS în deceniul 8 reluând relaţiile cu China, redând Republicii Populare Chineze locul al ONU de mare putere.
Este o carte deosebite care încearcă să explice cruzimea şi nebunia în care a intrat lumea în secolul trecut ucigând în proporţii imense semeni de ai lor.
De această nebunie nu au scăpat nici românii, care în timpul Celui De-al Doilea Război Mondial au comis crime ne neiertat împotriva evreilor, Pogromul de la Iaşi,  Transnistria, sau represaliile din Odesa unde au dat foc la case pline cu evrei arestaţi. Propaganda era că evreii au pactizat cu sovieticii în Basarabia şi Bucovina de Nord. Chiar dacă au existat unele manifestări de acest gen, acestea nu scuză actele comise. Fergusson povesteşte cum românii interziceau refugiul evreilor bogaţi din Basarabia în România la ocupaţia sovietică.

Cartea a fost tradusă în româneşte şi este o meditaţie asupra răului care există în oameni. Freud încearcă să-i explice acest lucru lui Einstein, dar asta nu explică îndeajuns cum în jur de 100 de milioane de oameni au pierit în aceste războaie în cursul secolului XX.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu